Výškopisné a polohopisné zaměření lokality Vytyčováním hranic pozemků Zaměření skutečného stavu stavby Zaměření skutečného stavu stavby Zaměření památek Geodetické práce

KDY A PROČ NÁS POTŘEBUJETE

Nabídka prací

Katastr nemovitostí - geometrické plány

 • vyznačení rozestavěné nebo dokončené budovy do katastru nemovitostí
 • vyznačení změny obvodu budovy (přístavba, zbor apod.)
 • rozdělení pozemku
 • průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku (souhlasné prohlášení)
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků
 • vytyčení hranic pozemků

Inženýrská geodezie

 • zaměření polohopisu a výškopisu – podklady pro projekt
 • vytyčení prostorové polohy stavby (budovy, mosty, silnice, inženýrské stavby)
 • zaměření skutečného provedení stavby dle směrnice JDTM-ZK
 • uložení výsledků měření do datového skladu JDTM-ZK
 • zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plyn)
 • zaměření fasády
 • zaměření a výpočet kubatury
 • vyhledávání podzemních vedení inženýrských sítí profesionální elektronickou hledačkou (následné zaměření a vyhotovení dokumentace nalezené inženýrské sítě)

Měření památek

 • zaměření skutečného stavu historických objektů
 • přepracování stávající dokumentace
Kde nás najdete?

Geometři s.r.o.
Zelené náměstí 1291
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 571 117 197
E-mail: info@geometri.cz

GPS: 49°04'07.26"N, 17°28'14.04"E