Výškopisné a polohopisné zaměření lokality Vytyčováním hranic pozemků Zaměření skutečného stavu stavby Zaměření skutečného stavu stavby Zaměření památek Geodetické práce

CENÍK

Vyhotovení geometrického plánu

Výkon Cena
vyznačení budovy do Katastru nemovitostí *) od 5 000,- Kč
vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavba) od 4 500,- Kč
rozdělení pozemku **) od 6 000,- Kč
vymezení rozsahu věcného břemene 3 500,- Kč
průběh vytyčené hranice pozemků od 2 000,- Kč/100 bm
průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků (souhlasné prohlášení) od 6 000,- Kč/100 bm
průběh vytyčené hranice pozemků od 2 000,- Kč/100 bm

Katastr nemovitostí

Výkon Cena
vytyčení hranice pozemku v mapě DKM od 4 000,- Kč/100 bm
vytyčení hranice pozemku v mapě KMD od 6 000,- Kč/100 bm
vytyčení hranice pozemku v mapě 1:2880 od 6 000,- Kč/100 bm
zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt od 5 000,- Kč
vytyčení stavby (bez stavebních laviček) včetně dokladu o vytyčení stavby od 4 000,- Kč
vytyčení stavby (stavba laviček) včetně dokladu o vytyčení stavby od 6 000,- Kč
zaměření skutečného stavu inženýrských sítí minimální cena 4 000,- Kč
dokumentace skutečného provedení stavby minimální cena 5 000,- Kč
zaměření fasády dohodou
zaměření památek dohodou
vyhledání podzemních vedení elektronickou hledačkou dohodou

Zvýhodněné balíčky

Výkon Cena
vytyčení hranice pozemku + zaměření polohopisu a výškopisu + založení stavby + geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru od 12 000,- Kč

*) doba dodání do cca 8 pracovních dnů
**) doba dodání do cca 10 pracovních dnů

Kde nás najdete?

Geometři s.r.o.
Zelené náměstí 1291
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 571 117 197
E-mail: info@geometri.cz

GPS: 49°04'07.26"N, 17°28'14.04"E