Výškopisné a polohopisné zaměření lokality Vytyčováním hranic pozemků Zaměření skutečného stavu stavby Zaměření skutečného stavu stavby Zaměření památek Geodetické práce

GEODETICKÉ PRÁCE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Firma Geometři s.r.o. je regionálním poskytovatelem služeb v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Postarají se o Vás kvalifikovaní zeměměřiči.
Dle Vašich požadavků Vám rozdělíme pozemek, zaměříme dům, vyhotovíme geometrický plán pro Vaši nemovitost nebo Vám připravíme mapové podklady pro pro projekt Vašeho domu.

Nabídka prací

Katastr nemovitostí - geometrické plány

 • vyznačení rozestavěné nebo dokončené budovy do katastru nemovitostí
 • vyznačení změny obvodu budovy (přístavba, zbor apod.)
 • rozdělení pozemku
 • průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku (souhlasné prohlášení)
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků
 • vytyčení hranic pozemků

Inženýrská geodezie

 • zaměření polohopisu a výškopisu – podklady pro projekt
 • vytyčení prostorové polohy stavby (budovy, mosty, silnice, inženýrské stavby)
 • zaměření skutečného provedení stavby dle směrnice JDTM-ZK
 • uložení výsledků měření do datového skladu JDTM-ZK
 • zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plyn)
 • zaměření fasády
 • zaměření a výpočet kubatury
 • vyhledávání podzemních vedení inženýrských sítí profesionální elektronickou hledačkou (následné zaměření a vyhotovení dokumentace nalezené inženýrské sítě)

Měření památek

 • zaměření skutečného stavu historických objektů
 • přepracování stávající dokumentace

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše geodetické služby, stačí nás kontaktovat e-mailem, zatelefonovat, či přijít osobně do naší kanceláře na Zelené náměstí v Uherském Hradišti.

Novinky

28.3.2013
Nemocnice Uherské Hradiště

Vytyčení monolitických konstrukcí a infrastruktury.

01.04.2013
Nové www stránky

Spustili jsme nové www stránky.

20.10.2013
Event centrum Staré Město

Vytyčení budovy vstupu do Jezuitského sklepa. Vytyčení infrastruktury nového náměstí.

18.11.2013
Monoliticke konstrukce Minas Park

Vytyčení monolitických konstrukcí hlavní budovy.

10.10.2013
Monoliticke konstrukce RayService

Vytyčení monolitických konstrukcí přístavby výrobní haly.

25.11.2013
Hobby Market Staré Město

Vytyčení prostorové polohy stavebních objektů a infrastruktury.

Kde nás najdete?

Geometři s.r.o.
Zelené náměstí 1291
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 571 117 197
E-mail: info@geometri.cz

GPS: 49°04'07.26"N, 17°28'14.04"E